Förstärkning, stabilisering och reparation

Sprutbetong är ett mycket flexibelt material och vanligaste användningsområdet för sprutbetong är att förstärka och stabilisera berg vid tunnelbyggen och gruvdrivning. Andra konstruktioner där sprutbetong fungerar utmärkt är vid stabilisering av sluttningar och reparation av stora betongkonstruktioner så som vattentorn, broar, pelare, kraftverksdammar med mera.

Betongtillsatser

Utan tillsatser skulle sprutbetong bara vara betong. Men med tillsatser som till exempel flytmedel, acceleratorer, retarders, vattenreducerare med flera får du en betong som är flexibel och kan skräddarsys för varje enskilt projekts behov.

 


Ständig utveckling

Tillsatser för sprutbetong har utvecklats och förbättrats mycket under de senaste 20 åren. Detta har inte bara varit drivet av förändringen från torr till våt sprutning, men också av ständigt nya krav på färsk och härdad sprutbetong, krav på utökad bearbetbarhet och högre tidig hållfasthet.

I och med starkare miljöfokus behöver  tillsatserna anpassas och utvecklas för att hantera nya material som används i dagens bindemedel (till exempel flygaska och slagg) och för att fungera bättre tillsammans med krossballast.

Sigunit®

Vår populäraste betongtillsats är Sigunit®, en sprutbetongaccelerator som används vid de flesta gruvorna i Sverige. Siguniten gör att betongen fastnar på bergväggen och utvecklar en hög tidig hållfasthet så att nästa produktionssteg kan påbörjas en kort tid efter appliceing utan att tumma på säkerheten.

Kontakta Magnus och Robert och prata gruvdrift

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare

Robert Aunes

Head Mining Solutions North Europe