Sika® Aer Solid

SikaAer Solid består av små mikrosfärer (10-100 µm) av plast. Dessa fungerar som ett expansionssystem när vatten i betong fryser. Skalet knäcks och vatten tränger in och kan expandera utan att betongen tar skada.

  • lätt att få en hög motståndskraft mot frysning/upptining och avisningssalter även under svåra förhållanden
  • reducerar tryckhållfastheten mindre än konventionella luftporbildare
  • ingen inkompabilitet med avseende på andra tillsatsmedel
  • mer specifikt luftporsystem (specifik yta, avståndsfaktor)