Stora keramiska plattor, kakel och klinker, ger ett exklusivt intryck och en öppen yta som entréhallar funkar stora klinkers perfekt. De är även en väldigt tålig yta som passar bra i offentliga miljöer där det rör sig mycket folk som till exempel hisshallar, receptionsdiskar.

Med stora plattor kan du skapa imponerande installationer i annars vardagliga miljöer. De fungerar utmärkt även i privata hem och utomhus. Du kan använda samma material till pool, utekök, utedusch, på altanen eller som steg i gräsmattan. Du få ett modernt badrum där den stora storleken på plattorna kan ge intrycket av att rummet känns större eftersom det blir färre fogar och ett subtilare rutmönster. 

De större plattorna kräver dock mer av underlaget och monterigen för att slutresultatet ska bli snyggt, rakt och hållbart.

Uppbygnad och produkter för storformats plattsättning

  1. Förberedelse av underlag
  2. Fästmassa
  3. Fogbruk
  4. Fogmassa

 

När man lägger storformatsplattor, kakel och klinker, är det mycket viktigt att underarbetet är helt jämnt för att plattorna ska hamna jämt och rakt. Sikas system för storformat har en avjämningsmassa som har en mycket god utflytningsförmåga. Fästmassan är en ny generation, högpresterande, mycket deformerbar och flexibel fästmassa med högt polymerinnehåll som appliceras i dubbelstrykning.

Sedan används ett flexibelt fogbruk som har utmärkt mekanisk hållfasthet och hög nötningsbeständighet. Läggningen avslutas med en högpresterande, elastisk, polyuretanbaserad mjukfog för alla rörelsefogar och anslutningar.

Monteringskarta

Klicka på de olika delarna för mer info om produktval

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

 

Vidhäftning och dammbindare
SikaFloor® 01 Primer

 

Självutjämnande avjämningsmassa
SikaFloor®-450 Thermo Level

stora klinkerplattor

FÄSTMASSA

 

Flexibel fästmassa med variabel vattenmängd
SikaCeram®-260 StarFlex Grey

fästmassa klinker stora plattor

FOGBRUK

 

SikaCeram®-690 Elite
Dammreducerat fogbruk för golv och vägg

fog fogbruk storformat

FOGMASSA

 

Sikaflex®-11 FC+
PU mjukfog

klinker granitkeramik

Fler SikaCeram-system för olika miljöer.

SikaCeram familjen består av flera olika system, anpassade för olika situationer och miljöer där du sätter kakel och klinkerplattor. Här kan du klicka dig vidare till fler av våra system.

Sikas distributionsteam

Peter Arvidsson

Säljare - Norrland

Lars Berndtsson

Säljare - Mellansverige Öst

Anna Lundgren

Säljare - Stockholm Söderut

Robin Cervin

Säljare - Stockholm Norrut

Annica Andersson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Emil Johansson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Anna Harrysson

Säljare - Syd

Filip Widerberg

Säljare - Syd

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.