Takpapp är ett förenklat samlingsord för bitumenbaserade tätskikt för tak.  Våra tätskiktsmattor är lämpliga för både platta och sluttande tak. De kan användas vid nybyggnad och renovering och appliceras på alla typer av isolering på kompakta tak samt på betongun­derlag och alla typer av träbaserade underlag.

Det svenska utomhus klimatet med stora temperatursvängningar och variationer i väder och vind ställer höga krav på takbeläggningar. SikaBit har utvecklats under lång tid och är väl anpassat för nordiskt klimat.

bitumentätskikt
Heltäckande garantier
10 + 5 år
erbjuds alla fastighetsägare.
SikaBit® PRO T-645 finns i färgerna
Grå, Svart, Vit, Grön, Röd
lägga papptak
tätskiktsmatta
Alla SikaBit produkter är
CE-märkta
enligt NS-EN 13707, EN 13969

Komplett leverantör

Sika är en komplett leverantör till takbranschen i Sverige. Vi har länge haft PVC- och FPO-tak för de flesta behov med alla tänkbara tillbehör och nu kan vi även erbjuda marknaden en tätskiktsmatta av bitumen där vi även erbjuder heltäckande garantier till fastighetsägare.

Vi levererar SikaBit® Pro T-645 och SikaBit® Pro T-625 i enlags- eller tvålagssystem. Vi lanserar ävenSikaBit® Pro E 50-20 för inbyggda tätskikt. Med dessa produkter är vi en totalleverantör till takentreprenörer över hela Sverige.

Takpapp för låglutande tak

Våra bitumenbaserade tätskiktssystem

Takpapp för låglutande tak

1-lags tätskiktssystem

Läggs med SikaBit® Pro T-645. Produkten är lämplig för både platta och sluttande tak. Kan användas vid nybyggnad och renovering. Appliceras på alla typer av isolering på kompakta tak samt på betongunderlag och alla typer av träbaserade underlag.

Takpapp för låglutande tak

2-lags tätskiktssystem

Läggs med SikaBit® Pro T-625 och SikaBit® Pro T-645. 2-lags tätskiktssystem används ofta på nya byggnader där den första ytan används som tätskikt under själva byggtiden. Den är också lämplig i väderutsatta områden där stora krav ställs på mekanisk infästning eller mer robust användning av taket. 

Takpapp för låglutande tak

1-lags tätskiktssystem – inbyggt

Läggs med SikaBit® Pro E50-20 Sand P25. Produkten är lämplig som membran för terrasser, gröna tak, parkeringsdäck samt membran i betongkonstruktioner och liknande.

Teknisk support och dokumentation

Projekteringshjälp
Vi hjälper arkitekter/konsulter/byggentreprenörer och takentreprenörer med design och vägledning inom produkter och lösningar samt kurser och utbildning.

Garantier
Med Sika som garant kan du känna dig trygg med att du får ett tätt tak länge. Självklart erbjuder vi fastighetsägare heltäckande Garantier, 10+5 år.

Ansvarsutfästelser lämnas av Sika till fastighetsägare genom auktoriserade takentreprenörer.

  • Åtgärdande av fel och eventuell följdskada oavsett om felet beror på material eller utförande.
  • Är knuten till fastigheten och övertas av den nya fastighetsägaren vid en försäljning av fastigheten.
  • Gäller både nyproduktion och renovering. 
  • Gäller i 10 år från tätskiktsentreprenadens godkännande genom slutbesiktning.
  • Gäller både för exponerade tätskikt och inbyggda tätskikt. För exponerade tätskikt ingår en varugaranti på 5 år från år 11-15.

Tätskiktsentreprenader ska alltid utföras enligt Sikas riktlinjer, Sikas metodanvisningar, Sikas produktdatablad och Sikas appliceringsmanualer.

Dokumentation
All dokumentation såsom riktlinjer, metodanvisningar, produktdatablad, byggvarudeklarationer, appliceringsmanualer m.m. finner du på respektive produktsida.

Sika MiljöApp.

Miljöbedömningar

För produkternas bedömning i byggkriteriesystem se Sika MiljöApp.

Frågor och funderingar dyker alltid upp. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig...

Contact Illustration

Sikas takteam

Niclas Uhrfeldt

Teknisk Säljare Tak

Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Rasmus Rulander

Produktchef Tak och Vattentätning