Reparationsbruker som ger ett reducerat koldioxidavtryck

Sika är en global marknadsledare inom utveckling och produktion av specialprodukter och system för alla tänkbara betongkonstruktioner. Reparation och skydd av dessa betongkonstruktioner är en av Sikas kärnkompetenser. Att förlänga livslängden på en betongbyggnad och infrastruktur, och därmed förhindra rivning och återuppbyggnad, är en viktig process - det hjälper oss att tillhandahålla ett hållbart sätt att bygga.

Med vår nya Sika MonoTop® familj ger vi dig nu möjligheten att skapa ett komplett högkvalitativt betongreparationssystem som dessutom ger ett lågt koldioxidavtryck. Från lagningsbruk till korrosions- och ytskydd finns nu alltså ett färdigt system för hållbart byggande.

 

Sika MonoTop® 4012

Monotop 4012
HÅLLBARHET
 • MILJÖFÖRDEL: Minskat kolavtryck
 • ARBETSMILJÖ: Minskad dammbildning
 • MILJÖBEDÖMNING: Uppfyller kraven för LEED v4

 

 

sdg 3
sdg 11
sdg 13
PRESTANDA
 • KOSTNADSFÖRDELAR: Hög uppbyggnad
 • TEKNISK PRESTANDA: Applikation under dynamiska belastningar
 • BESTÄNDIGHET: Sulfat- och havsvattentåligt

 

 

Sika MonoTop® 3020

Utjämnande och portätande reparationsbruk för betong.

Sika MonoTop®-3020 är ett R3 klassat cementbaserat portätnings- och utjämningsbruk. Det är ett 1-komponent, cementburet polymermodifierat reperationsbruk, låg krympbenägenhet. Det innehåller återvunnet material vilket leder till ett minskat koldioxidutsläpp vid produktion jämfört med motsvarande produkt.

Sika Monotop 3020
HÅLLBARHET
 • MILJÖFÖRDEL: Minskat koldioxidavtryck
 • ARBETSMILJÖ: Minskad dammbildning
 • MILJÖBEDÖMNING: Uppfyller kraven för LEED v4

 

 

sdg 3
sdg 11
sdg 13
PRESTANDA
 • TEKNISK PRESTANDA: Låg sprickbildning
 • HÅLLBARHET: Sulfatresistent
 • SLUTRESULTAT: Enastående ytfinish

 

 

Sika MonoTop® 1010

Korrosionsskydd och vidhäftningsförbättrande slamma med minskat koldioxidutsläpp

Sika MonoTop®-1010 är ett cementbaserat, polymermodifierat, 1-komponents beläggningsmaterial. Produkten används som vidhäftningsförbättrande slamma och som korrosionsskydd. Den är speciellt formulerad för att innehålla återvunnet material för att minska dess koldioxidavtryck.

Monotop 1010
HÅLLBARHET
 • MILJÖFÖRDEL: Reduced Carbon Footprint
 • MILJÖBEDÖMNING: Meets LEED v4 Requirements
   

 

 

sdg 3
sdg 11
PRESTANDA
 • TEKNISK PRESTANDA: Förbättrade bindningsegenskaper
 • HÅLLBARHET: Enastående korrosionsskydd
 • HÅLLBARHET: Ökat klorid inträngningsskydd

 

 

En produktfamilj som passar alla

Sika Products

Distribution

 • Minskad dammbildning
 • Inget damm på lagret eller i butiken
Man repairing concrete wall with Sika repair mortar

Entrepenörer

 • Bygger bra
 • Tidsbesparande
 • Minskad dammbildning
 • Mindre svinn vid sprutning
 • Bra finish
Sika engineer consults architect on green roof

Arkitekter/Designers

 • Externt testat murbruk för bevisad kvalitet
 • Sulfatresistent
 • Resistent mot havsvatten
 • Uppfyller LEED-krav

Filip Ajaxen

Sales manager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Kim Roth

Säljare

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.