Sikas sytem för att bygga tätskikt i badrum, dusch eller andra våtrum har vi delat upp i två olika system där du som utförare kan välja det som passar dig bäst för aktuellt projekt. Ett snabbt system där torktider är kortare och monteringen kräver att du är van plattsättare. Ett enkelt system där du har mer tid på dig att arbeta med materialen.

På denna sida presenterar vi det enkla systemet. Det snabba hittar du här.

Uppbyggnad och produkter

De delar av golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett beständigt vattentätt skikt. Det ska hindra fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar eller utrymmen som inte tål fukt.

Golv och väggar som kan utsättas för till exempel kondensvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt. I bad- och duschrum krävs det normalt vattentätt skikt på väggar och golv och vattenavvisande ytskikt på övriga ytor.

Montering av tätskikt

  1. Förberedelse mot underlag
  2. Limning
  3. Tätskikt
  4. Förseglingstillbehör
  5. Fästmassa
  6. Fogbruk
  7. Fogmassa

På skivväggar och träbjälklag krävs att man använder ett foliesystem tillsammans med olika förseglingstillbehör. Folien och tillbehören monteras enkelt med färdigblandat lim. Därefter monteras de keramiska plattorna med en cementbaserad fästmassa. Plattorna fogas med ett flexibelt fogbruk med hög styrka och som finns i flera kulörer. Slutligen kompletteras systemet med en elastisk mjukfog.

Monteringskarta

Klicka på de olika delarna för mer info om produktval

FÖRBEREDELSE MOT UNDERLAG

Portätare och vidhäftningsprimer
Sikafloor®-01 Primer

Tätskikt badrum primer

LIMNING

 

Färdigblandat lim och membran
Enkelt system: Sikalastic®-220 W

lim tätskikt badrum

TÄTSKIKT

 

Folietätskikt
SikaCeram® Sealing Membrane W

Tätskikt badrum våtrumsfolie

FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR

 

Enkelt system:

Härdande lim för överlappning
SikaCeram®-920 Foil Bond

 

Täta flexibla tillbehör för försegling avbrunn, hörn, rör och vinklar
Sika® SealTape F

Tätskikt badrum manschetter

FÄSTMASSA

 

Flexibel fästmassa
SikaCeram®-204 Medium

kakel klinker fix badrum

FOGBRUK

 

Dammreducerat fogbruk för golv och vägg
SikaCeram®-690 Elite

fog fogbruk i kök

FOGMASSA

 

Neutralhärdande elastiskt silikon
Sikasil® C

mjukfog kakel

Fler SikaCeram-system för olika miljöer.

SikaCeram familjen består av flera olika system, anpassade för olika situationer och miljöer där du sätter kakel och klinkerplattor. Här kan du klicka dig vidare till fler av våra system.

Sikas distributionsteam

Peter Arvidsson

Säljare - Norrland

Lars Berndtsson

Säljare - Mellansverige Öst

Anna Lundgren

Säljare - Stockholm Söderut

Robin Cervin

Säljare - Stockholm Norrut

Annica Andersson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Emil Johansson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Anna Harrysson

Säljare - Syd

Filip Widerberg

Säljare - Syd

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.