40 år med gröna takkonstruktioner

I så kallade gröna tak är jord eller annat  passande planteringsmaterial uppbyggt över det vattentätande membranet och däri planteras växter. Gröna tak kan därför bidra med mycket och ge praktiska lösningar i strävan efter hållbarhet, ökad biologisk mångfald och livskvalitet.

 

Våra system för gröna tak

takduk sarnafil
Sarnafil
takduk sikaplan
Sikaplan
Takpapp för låglutande tak
SikaBit

De ger många miljömässiga och ekonomiska fördelar inklusive:

Reducerar värmeökning i städer

Det vattentätande membranet skyddas och därmed förlängs livslängden

Förhöjer byggnadens estetiska utseende

Ökar byggnadens isolerande prestanda

En naturlig miljö på taket som naturligt aborberar CO2

 

Gröna tak klassificeras som "Extensiva" eller "Intensiva".

Extensiva gröna tak har tunna jordlager med små växter

Intensiva gröna tak har ett djupare lager med jord med extra dränering för större växter, buskar och små träd och skapar takträdgårdar

 

Förutom de nödvändiga lösningarna för vattentätning av gröna tak, har vi ett brett sortiment av kompatibla och integrerade  tillbehör för byggnation av gröna tak, inklusive dränering och filtrerande lager.

Takdukar med effektiv applicering

Våra takdukar kan installeras i de flesta väderförhållanden, även vid minustemperaturer. De är lämpliga för lös utläggning och ger en snabb installation av det vattentätande tätskiktet. Jord med en minsta vikt av 80 kg/m2 ger den nödvändiga vindhöjningsmotstånd, vilket eliminerar behovet av någon ytterligare mekanisk infästning.

Krävs det mekanisk infästning är Sarnafil TS 77 som gäller för den takduken har en starkare konstruktion med en armering av både polyester och glasfiber. Är taket exponerat under längre tid innan det gröna taket läggs, är Sarnafil TS 77 lämplig då den infästes mekaniskt och är UV-beständig.

Sarnafil

Kostnadseffektiv miljöduk för gröna tak

Sarnafil T FPO-serien består av Sarnafil TS 77 och Sarnafil TG 66 - takdukar baserade på högkvalitativa flexibla polyolefiner - FPO. FPO är ett fullständigt miljövänligt råmaterial, som marken innehåller tungmetaller, halogener, fungicider eller mjukgörare. Sarnafil T FPO är alltså helt ftalatfri. Produkterna är bedömda i BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen och det finns intyg gällande kriterier i Svanen. Våra takdukar är rotbeständiga enligt test FLL-metoden.

Sarnafil T FPO är mycket hållbara över tid, Sarnafil TS 77 har en livslängd på upp till 50 år, och ger en hållbar lösning med låga underhållskostnader. Det är alltså en kostnadseffektiv lösning för fastighetsägaren.   

Sikaplan

Rotbeständig

För att ett sedum tak ska vara hållbart över tid är det viktigt att takduken håller även efter flera år när vegetationen har vuxit och bildat rötter, så att de inte tränger igenom och gör hål i det vattentätande membranet. Våra takdukar är rotbeständiga i test enligt FLL-metoden.

För gröna tak med en överbyggnad med minsta vikt 80 kg/m2 (ballasterade) finns produkterna Sikaplan SGmA och Sikaplan U. Vid tunnare växtskikt, t ex moss-sedum extensivt grönt tak, krävs normalt mekanisk infästning till underlaget. Sikaplan U är anpassad för mekanisk infästning.

Sarnavap

Självhäftande ångspärr

Sarnavap®-5000 E SA är en flerlags, självhäftande ångspärr. Den kan användas i en hellimmad takuppbyggnad och gör installationen enkel och snabb genom självvidhäftningsegenskaperna. Inga ytterligare infästningar krävs för att säkra isoleringsskivor mot underlaget. 

Frågor och funderingar dyker alltid upp. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig...

Contact Illustration
Sikas takteam

Rasmus Rulander

Teknisk säljare / Taktekniker
gröna tak takduk
gröna tak takduk rotbeständig