Att lägga klinker i källaren när du bygger badrum, eller om du får plats med ett eget litet spa i källaren, innebär att du måste ta hänsyn till tillskjutande fukt. Tillskjutande fukt förekommer ofta i källare, i sutteränghus med sluttande tomt eller i äldre hus med platta på mark. Det är även vanligt i hus med dålig dränering.

Vid tillskjutande fukt ska man normalt undvika tätskikt, vilket du behöver om du planerar ett badrum med klinker i källaren. Men Sikas system som är framtaget specifikt för denna miljö gör det möjligt. Våtutrymmen i källare eller där tillskjutande fukt förekommer har väldigt speciella förhållanden och kräver expertis då arbetsmetoder och materialval kan vara olika för golv och vägg.

Uppbyggnad och produkter

  1. Förberedelse av underlag
  2. Tätskikt
  3. Förseglingstillbehör
  4. Fästmassa
  5. Fogbruk
  6. Fogmassa

 

Sika tillhandahåller ett komplett integrerat system för att uppfylla de mycket krävande kraven i dessa områden.

Först förbereds ytorna med primer och anpassad avjämningsmassa.

Därefter kan SikaCeram®-500 Ceralastic ES användas som tätskikt tillsammans med Sika® SealTape F, brunnsmaschetter och remsor. Produkten är mycket flexibel och har egenskapen att den kan släppa igenom ånga men tätar mot vatten.

Plattorna monteras med fästmassa och fogas med fogbruk och fogmassa.

Monteringskarta

Klicka på de olika delarna för mer info om produktval

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

 

Vidhäftning och dammbindare
Sikafloor®-01 Primer

 

Självutjämnande avjämningsmassa
Sikafloor®-450 Thermo Level

plattsättning golv

TÄTSKIKT

 

Diffussionsöppet tätskikt
SikaCeram®-500 Ceralastic ES

tätskikt tillskjutande fukt

FÖRSEGLINGSTILLBEHÖR

 

Täta flexibla tillbehör för försegling avhörn, rör och vinklar
Sika® SealTape F (Waterproofing)

 

Flexibel brunnsmanschett
Sika® SealTape F (Floor patch) V1

sika tätskikt brunnsmanschett

FÄSTMASSA

 

Flexibel fästmassa
SikaCeram®-204 Medium

fästmassa klinker

FOGBRUK

 

Dammreducerat fogbruk för golv och vägg
SikaCeram®-690 Elite

fog fogbruk i badrum

FOGMASSA

 

Neutralhärdande mjukfog
Sikasil® C

mjukfog kakel

Fler SikaCeram-system för olika miljöer.

SikaCeram familjen består av flera olika system, anpassade för olika situationer och miljöer där du sätter kakel och klinkerplattor. Här kan du klicka dig vidare till fler av våra system.

Sikas distributionsteam

Peter Arvidsson

Säljare - Norrland

Lars Berndtsson

Säljare - Mellansverige Öst

Anna Lundgren

Säljare - Stockholm Söderut

Robin Cervin

Säljare - Stockholm Norrut

Annica Andersson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Emil Johansson

Säljare - Mellan Sverige Väst

Anna Harrysson

Säljare - Syd

Filip Widerberg

Säljare - Syd

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.