Möjligheter och förutsättningar för människor ser väldigt olika ut beroende på var man är född och uppväxt. Som ett globalt företag med anställda och fabriker i över 100 länder spelar vi en viktig roll och ska verka för att erbjuda lika möjligheter alla våra anställda.

Sika är medlem i många branschorganisationer och initiativ på lokal, nationell och internationellnivå för att förbättra förutsättningarna för alla.

Sika förbinder sig till verkligt hållbart mervärde längs hela värdekedjan. Företaget har åtagit sig att anpassa sin verksamhet och strategier till de allmänt accepterade principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption som inrättats av FN: s Global Compact Initiative.

Sika är medlem i många branschorganisationer och initiativ på lokal, nationell och internationell nivå, till exempel World Business Council for Sustainable Development, Responsible Care, Carbon Disclosure Project, Green Building Councils Network och Sustainable Construction Switzerland.

Företaget har en position i styrelsen eller deltar aktivt i projekt eller kommittéer i många föreningar.

Worldmap

Sika har en position i styrelsen eller deltar aktivt i projekt eller kommittéer i många föreningar.