Ekonomi

Ekonomisk soliditet och långsiktig lönsamhet säkerställer att Sika förblir en pålitlig och värdeskapande partner för alla intressenter, nu och i framtiden. De representerar viktiga hörnstenar för att upprätthålla globalt tekniskt ledarskap och penetrering av marknader, från design och konstruktion till renovering. Genom att utvärdera ekonomiska effekter, risker och möjligheter som härrör från investeringar i tillgångar och innovation strävar Sika att fokusera på de mest lovande möjligheterna som levererar optimalt värde för sina kunder i form av hållbara lösningar och avkastning som gynnar aktieägarna.

Vidare möjliggör ekonomisk styrka att Sika kan dela värden som skapats med sina olika intressenter, vara en pålitlig arbetsgivare, en attraktiv långsiktig investeringsmöjlighet, en ansvarsfull skattebetalare och en god företagare, vilket hjälper samhällen att blomstra. Samtidigt bidrar ekonomiskt värdeskapande till att förbättra de ekonomiska, miljömässiga och sociala förhållandena för Sika och dess intressenter, och är därför en mycket viktig aspekt.

 

Miljön

Sika har ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet, ansvarsfull tillväxt och värdeskapande under all affärsverksamhet. Sika koncernen delegerar ansvaret för miljöarbetet till de verksamma dotterbolagen. Vi har alla ett ledningssystem enligt ISO 14001, som inkluderar lagar följs och en mekanism för att garantera interna och externa kontroller.

 

Socialt

Social Responsibility

Socialt ansvar

Sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor är nära sammanflätade och socialt ansvar är en nödvändig del av framgången. Med tanke på sina skyldigheter deltar Sika aktivt i hållbara och humanitära utvecklingsprojekt, antingen som medlem i internationella organisationer eller direkt på plats. Sikas sociala engagemang omfattar också sponsring av organisationer och initiativ inom vetenskap, kultur och sport.

 

Library Project China

Engagemang i samhället

Sika vill stödja lokala samhällen för att hjälpa människor att hjälpa sig själva. Verksamhetsområden är:

  • byggnader och infrastruktur för sociala och ekologiska projekt eller
  • utbildning, helst i samband med byggrelaterade yrken eller
  • ekologiska vattenprojekt som indirekt korrelerar med Sikas område för vattentäthet

Huvudmålen är, bland annat, att stödja samhällen inom utveckling för sociala projekt, att främja utbildningar inom byggprofessioner och yrken och att tillhandahålla nödhjälp till katastroframade regioner.