Polyuretanlim ger prestanda och tillförlitlighet som ingen annan

Polyuretanlim är den obestridliga standarden för fordonsglasbindning. En vindruta har många fler funktioner än att bara hålla vatten ute. Därför förlitar sig många fordonstillverkare på den unika prestandan hos Sikaflex® polyuretanlim. 

Styrka

Icon Strenght

Polyuretaner uppfyller de höga hållfasthetskrav som fordonstillverkarna definierar för att säkerställa att glaset kan uppfylla alla säkerhetsfunktioner

Styvhet

illustration som visar styvhet

Polyuretaner integreras i vindrutan på ett sätt som gör det möjligt för biltillverkare att spara på vikt genom att minska plåttjockleken

Hållbarhet

Illustration av sköld med olika väderförhållanden som visar hållbarhet

Polyuretaner tål svåra förhållanden. Allt från öken och tropiskt klimat till salt havsvatten och vinterförhållanden

Bearbetning

Icon Processing

Polyuretaner har bra vidhäftning som möjliggör helautomatisk fabriksinstallation av vindrutor

Sika har alltid legat i framkant när det gäller innovation inom applikationer för fordonsglaslimning genom att introducera de första primerlösa limmerna eller Sikaflex® Booster-lösningar som accelererar  härdning och ökar produktiviteten.

Sikaflex® Purform® vindrutelim uppfyller alla relevanta prestandakrav samtidigt som behovet av specifik härdplastutbildning och läkarundersökning elimineras. Med Sikaflex® Purform® minimeras användarens exponering för kemikalier.

Limprestanda relevant för passagerarnas säkerhet

Vindrutan framför dig är inte bara där för att skydda dig från vind och regn, den har ytterligare funktionalitet för din bils passiva säkerhetssystem. Vindrutelimmets prestanda spelar en avgörande roll för att skydda passagerarna.

Håller dig säkert inne i fordonet

illustration av förcention av passagerarutmatning

Limningen är utformad för att förhindra vindrutan lossnar och att passagerare kastas ut under en bilolycka. Detta är en del av de krocktester som biltillverkare är skyldiga att utföra innan de lanserar ett fordon.

Krockkudden kan fungera som den ska

illustration som visar krockkudde bakbord

I många bilar utsätts vindrutan för stor kraft när krockkudden utlöses. Då behöver vindrutan  klara av att vara ett stöd.

Förhindrar att taket trycks in

Illustration av en bil som visar en takkross

Eftersom vindrutan är en strukturell del av bilkroppen måste den klara av kraften och förhindra takkross vid en vältningsolycka.

Ursprunget till limmade bilglas

Ökade säkerhetskrav för personbilar var den främsta drivkraften för införandet av limmade vindrutor på 1960-talet. Krav på  att fordonets vindrutor inte får lossna i händelse av en krock definierades i US FMVSS Standard 212.

Rain and light sensor on the windshield of the car

Tekniken som användes vid denna tid var otillräcklig och ersattes av den limmade vindrutan. Mellan 1963 och 1976 började europeiska fordonstillverkare använda denna teknik för fordon avsedda för export till USA. Den första storskaliga användningen av denna teknik för den europeiska marknaden inträffade 1976, med Audi 100. Polyuretan vindrutelim blev sedan etablerad som den globala normen inom bilkonstruktion. BMW var den första biltillverkaren som använde sikalim.

I dagens bilar är glasen en integrerad del av fordonskonstruktionen och säkerheten. Detta ställer höga krav på vindrutelimmet såsom att öka styvheten, ha ledande egenskaper för att förbättra antennens funktion och hjälpa till att skydda karossen från korrosion. Idag är även krockkuddesystemet en viktig del av det passiva säkerhetssystemet och möjliggörs endast av vindrutelimmets styrka.

Krav på bilglaslim

Säkerhetskraven på limmade vidrutor har lett till stränga krav på limstyrka och hållbarhet hos limningen. Limmet måste även klara av att utsätts för havsvatten, solsken, saltspray på vintern och många andra faktorer.

 

När det gäller polyuretanlims användbarhet har framsteg så som primerlös limning och primer med lång öppentid utvecklats. Detta har minskat komplexiteten med limning avsevärt. Varmapplicerade limmer som omedelbart håller vindrutan på plats har gjort det möjligt att automatisera installationer i fabrik.

Dessa egenskaper i kombination med en förståelse för relationen mellan produktutveckling, kostnad och prestanda innebär att alla biltillverkare förlitar sig på polyuretanlim för vindrutelimning.

Sikaflex® Purform® vindrutelim uppfyller samtliga leverantörskrav samtidigt som vi lyckats minska farliga kemikalier till så låga nivåer att härdplastutbildning med mera inte längre ar nödvändigt.

Applicera vindruta på en bil med en robot i en fabrik
Attaching rail window to the front part of the train

Lim inom järnvägsindustrin

Kraven på lim som används vid montering av glas och komponenter inom järnvägsindustrin skiljer sig avsevärt från vad som behövs på personbilar. Återigen är polyuretaner den dominerande tekniken och av många goda skäl:

Styrka

illustration av en arm som visar styrka

Belastningarna som finns inom järnvägsfordon är betydligt större än i personbilar. I dagsläget är det bara polyuretaner som klarar av dessa krafter och samtidigt inte ta för mycket plats (designaspekt).

Hållbarhet

Illustration av en sköld som visar hållbarhet

Järnvägsvagnar är gjorda för att hålla i 30+ år. Polyuretaner är det lim som bäst klarar av svåra förhållanden (värme, kyla m.m.) över längre tid.

Motstånd

Icon Resistance

Vid rengöring och underhåll av till exempel kontaktledningar, grafitti och avlägsning av bromsdamm används aggressiva rengöringsmedel. Polyuretaner är tillräckligt motståndskraftiga för att tåla detta.

Bearbetning

Icon Processing

Inom järvägsindustrin förekommer ofta kraftiga fogar. Då måste man ha ett fogmaterial som kan härda trots tjockalager. Detta kan polyuretaner . I kombination med Sikaflex® Booster-teknik kan genomhärdning säkerställas oavsett klimat eller fogstorlek.

Sikaflex® Purform® lim uppfyller alla prestandakrav inom järnvägsindustrin samtidigt som kritiska komponenter som isocyanater och ftalater elimineras från produktsammansättningen.