Delivering improved product and manufacturing performance, such as fire performance, strength or faster production speed, is Sika’s commitment to interior and exterior building component producers.

Över våra förväntningar

Modern konstruktion kräver innovativ och stark produktprestanda.

Snabbare produktionshastighet samt brandprestanda och hög hållfasthet är bara några av Sikas fördelar för tillverkare av inrednings- och exteriörbyggnadskomponenter.

"Vi gav Sika möjlighet att lämna förslag på hur limtillverkningen skulle kunna förbättras. Man vet aldrig hur ett framtida samarbete kommer att fungera, men vi har bara haft positiva erfarenheter av vårt samarbete med Sika."