Sikasil® IG-25 HM Plus

2-KOMPONENT SILIKONBASERAD SEKUNDÄRTÄTNING FÖR LUFT- OCH GASFYLLDA ISOLERGLAS

Sikasil® IG-25 HM Plus är ett 2-komponent, neutralhärdande isolerglaslim med strukturell förmåga. Med dess höga modul och korta brottöjning är den speciellt framtagen till luft och ädelgasfyllda isolerglasenheter. Den uppfyller EOTA ETAG 002 och är försedd med CE märkning.  

  • Uppfyller kraven i EN 1279-4, EOTA ETAG 002 (innehåller ETA) och EN 15434 såväl som ASTM C 1184 och ASTM C 1369
  • Strukturellt glasningssilikon: Strukturell fogmassa enligt ETAG 002 del 1 utgåva november 1999 (reviderad mars 2012) använd som EAD, ETA-11/0391 utfärdad av Tekniskt bedömningsorgan Österreichisches Institut für Bautechnik, Prestandadeklaration 70119976, certifierad av Fabrik och Produktionskontrollorgan 0757, certifikat Nr. 0757-CPR-596-7110760-6-5, och är försedd med CE-märkning
  • Designvärde, draghållfasthet för dynamiska laster:
    σdes = 0.19 MPa (ETA)
  • CEKAL och SNJF VI-VEC godkänd (produktkod: 2968)
  • Utmärkt UV och väderresistens
 
Sikasil® IG-25 HM Plus