Från utveckling till implementering

Sika utvecklar limning- och tätningslösningar i nära samarbete med sina kunder inom fasad- och fönsterindustrin.

För Sika innebär detta inte bara att utveckla förstklassiga tekniklösningar för att matcha kundens tekniska och kommersiella krav, utan också säkerställa lämplig prestanda under hela design-, prototyp-, validerings- och fullproduktionsfaserna. Experter inom Sikas forskning och utveckling, teknisk service och systemteknik är specialiserade på att ta upp unika kundorienterade lösningar.

"Bonding Excellence är när vi erbjuder dig den bästa individuella servicen för dina glasprojekt."

Design- och processupport

Applikationsorienterade lim och tätningsmedel samt innovativa konstruktionsmetoder är för närvarande efterfrågade, vilket kräver design- och applikationsstöd.

På Sika Facade och Fenestration Competence Centres utvecklas de lämpligaste lösningarna i samarbete med våra kunder för att uppnå de bästa resultaten. I slutändan innebär detta minskade produktionskostnader, större produkttillförlitlighet, förbättrad estetisk attraktionskraft och kortare produktionstider, vilket ger mervärde till Sika-kundernas projekt.

Testning av material i ett Sika Services testcenter

Testning och utvärdering

Sika Technical Service-team finns runt om i världen och är dedikerade till att tillhandahålla bästa praxis, validering och tillämpning av Sika material.

Genom att vara placerad nära våra kunder tillhandahåller tekniska avdelningen för Sika Industry snabba och pålitliga projekttester baserade på internationella eller lokala standarder och kan säkerställa optimal lokal språkkommunikation och förståelse under hela den tekniska applikationsutvecklingsprocessen för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Byggkonsult

  • Översyn och rådgivning av fasad- och fönstersystem med avseende på lämplighet för limning
  • Råd om systemförbättringar, dvs. materialval eller dimensionering

Funktionell testning

  • Stöd med prototyper
  • Funktionstester/testplan för hela systemet för kompatibilitet, vidhäftning och funktion

Applikationsteknik

  • Aktiv rådgivning, inklusive val av rätt applikationsteknik
  • Hjälp med system- och utrustningsteknik/limningsteknik
  • Stöd med ansöknings- och kvalitetsförfaranden

Applikationsutbildning

  • Utarbetande av bruksanvisningar för limning i enlighet med ISO
  • Utbildning på fabriks och site av appliceringpersonal

Externa godkännanden

  • Bästa praxis för provberedning