2018
Germany
Projekt "Lappersdorf", Tyskland

Projekt "Lappersdorf", Tyskland

Detta projekt är den första faktiska installationen av det nya TÜV-testade Solon LightWeight© Systemet. Sika och Solon SE instruerade entreprenören att framgångsrikt utföra installationen av systemet över en 720 m² yta. Detta var en av de första gångerna som installatörerna kunde glömma skiftnyckeln och sågen samt de vanliga metallkomponenterna och smådelarna. De viktigaste materialen som behövs är modulerna, limmet och tejperna. Tejperna används endast för att ge förfixering- och avstånd tills limmet är härdat.