Prestanda, användarvänlighet i kombination med säkerhet är nyckeln till ett framgångsrikt byte av glas och reparationer av kaross. Sika har de modernaste reparations- och utbyteslösningarna tack vare sitt starka fotfäste inom bilindustri och dess eftermarknad.
Sika Sverige
Rekommendationer

Bilglasbyte och karossreparationer

Sika är nummer ett på marknaden när det gäller byte av bilglas och reparation av karosser.

Förtroende för produkten är en viktigt faktor för alla eftermarknadstillämpningar, såsom byte av vindruta och reparation av kaross. För att återföra fordonet till OEM-fabriksstandard kan du lita på våra Sikalösningar för att limma, försegla, skydda och dämpa.

Sika erbjuder ett komplett sortiment av produkter för bilglas- och karosspecialister. Våra produkter och system är utformade för att vara både enkla att använda för installatörer och för att ge högsta säkerhetsstandarder för sina kunder.

Application of glue on car windshield

40 år av utveckling med Sikas bilglaslim

Sikas eftermarknadslösningar har drivit bilindustrin framåt över hela världen i mer än 40 år. Klicka på tidslinjen för att se Sikas innovationshistoria för säkrare, snabbare, enklare applikationer som är kompatibla med teknik för assisterad körning och dessutom har en låg miljöpåverkan.

First decade Sika picture

1980 - 1990: Säkerhet

Decade Image

 

Medan videobandspelaren revolutionerade hem-tv, satte Sika nya standarder för säkerhet.

Detta decennium handlade om säkerhet. Faktum är att FM-VSS 212-standarderna utarbetades som ett resultat av passagerarsäkerhetsöverväganden som kräver bundna vindrutor i bilar. I förlängningen blev vindrutelim av polyuretan den globala normen inom bilkonstruktion. Primerless Sikaflex® användes först av ledande biltillverkare. Denna produkt var mycket enklare att använda än konventionell när man bytte bilglas

1985: Sika lanserade första primerlösa vindrutelimmet (Sikaflex®-255)

1986: Första Sika direktglasapplikationen hos biltillverkare.

 1987: Första Sika-krocktestet

 

 

Second decade Sika picture

1990 - 1999: Snabbhet

Snabbhet krävdes inte bara när man spelade Game Boy, utan också när man bytte vindruta.

En ny bransch växte fram sedan bilverkstäder utvecklades till att även byta ut vindrutor, samtidigt som kunderna i allt högre grad krävde kortare väntetider efter installationen. Sika var pionjären och utvecklade snabbhärdande vindrutelim och etablerade nya standarder. Detta decennium formades av korta kör-iväg-tider och säkerhet. Sika – och varumärket Sikaflex® – ledde vägen när det gäller snabbhet och prestanda. Ny SikaBooster®-teknologi och minskade kör-iväg-tider bidrog faktiskt till att sätta nya standarder i branschen.

1991: Första varmapplicerade snabbhärdande lim – SikaTack® Ultrafast

1993: Utveckling av Sika Safe Drive-Away Time Standards (krocktester/labbstandarder)

1997: Första säkra 1 timmes produkten – SikaTack® Plus Booster

Third decade Sika picture

2000 - 2009: Enkelhet

Mobiltelefonen gjorde kommunikationen enklare. Sika strävade också efter enkelhet och skapade innovativa allt-i-ett-lösningar.

Bilglastekniker stod inför att välja mellan hög- och lågmodulära lim, samtidigt som de behövde avväga korrekt ivägkörningstid baserat på rådande temperaturförhållanden. För att motverka dessa problem utvecklade Sika lim som säkerställde en konstant ivägkörningstid vid temperaturer mellan -10 °C och +40 °C. 

2002: Lansering av SikaTack® ASAP och SikaTack® MOVE (1 timme SDAT) första allt-i-ett-produkten 

2006:  Introduktion av All-Seasons Activator

2008: Krocktester för kortare SDAT

2010: Lansering av SikaTitan® – Primerlös limning av glas

Automotive Aftermarket car glass replacement application

2010 - 2019: Förarassistanssystem

Smarttelefonen har växt fram som en oumbärlig medhjälpare i vardagen. Inom bilar ställde körassistanssystemen branschen inför nya utmaningar.

Avancerade förarassistanssystem (ADAS) bidrog till att ytterligare förbättra trafiksäkerheten och sänka skadekostnaderna för försäkringsbolagen. Dessa system krävde dock betydande kalibreringsarbete efter byte av vindrutan. Eftersom en vindruta avsevärt bidrar till bilkarossens strukturella styvhet, krävs mer avancerade fullhärdande lim. Genom att utveckla PowerCure-systemet kunde Sika återigen tillhandahålla en enkel, marknadsfärdig lösning som mötte kundernas utmaningar.

2015: Produkt med 60 min OE-härdning: SikaTack® ELITE

2015: Produkt med 30 min säker kör-iväg-tid: SikaTack® PRO

2015: Etablerad ny kör-iväg-tid standard med 95:e percentilen krocktestdockor

Sika purform landscape

2020 -  framtiden : Mindre Exponering

Sika Decade photo

Framtidens rörlighet måste vara hållbar. Sika leder vägen – med lösningar som är ännu säkrare och har mindre milöpåverkan.

Vi upplever just nu en trend som gynnar en hälsosam livsstil. I Asien är man oroad över risker förknippade med kemikalier, t.ex. lukter. Samtidigt har EU nu fastställt vissa försiktighetsåtgärder som måste respekteras när man arbetar med kemikalier, inklusive hantering av PU-lim. Sikas senaste innovation presterar inte bara bättre, den resulterar också i mindre exponering för både montörer och slutkunder.

2022: Lansering av den nya Purform-teknologin med SikaTack® PRO Purform och SikaTack® ELITE Purform

2022: Lansering av nya Sikaflex® SOLO (Glasmontering utan primer med endast 3timmar MDAT)

Fordonsmarknaden förändras och står ständigt inför nya utmaningar. Sedan decennier har Sika utvecklat nya lösningar som gör en positiv skillnad för våra kunder.

NUMMER ETT
på fordonseftermarknaden
OEM STANDARD
Återställer bilen till ursprunglig fabriksstandard