Sikaflex®-291i

Mångsidig lim/fogmassa för marina applikationer

Sikaflex®-291i är en lättapplicerad 1K polyuretanbaserad tätningsmassa speciellt utvecklad för den marina marknaden. Massan härdar vid exponering till luftens fuktighet. Sikaflex®-291i möter även kraven på låg flamspridning uppsatta av the International Maritime Organisation (IMO).  

  • Wheelmark godkänd
  • 1-komponent formulering
  • Högelastisk
  • Svag lukt
  • Ej korrosiv
  • Kan övermålas
  • Vidhäftar bra till en mängd olika underlag som förekommer inom marinsektorn
  • Lösningsmedelsfri
  • Mycket lågt VOC innehåll
  • Lågt isocyanat innehåll
 
Sikaflex®-291i