SikaForce®-420 L105

Monteringslim med stabila appliceringsegenskaper

SikaForce®-420 L105 är ett högvisköst 2-komponent polyuretanlim för montering av sandwichpaneler och liknande konstruktioner av olika material. SikaForce®-420 L105 är testad enligt FTP-kodsystem och godkänd enligt IMO Marine Equipment Directives.  

  • Stabila appliceringsegenskaper
  • IMO godkänd
  • Lång öppentid
  • Bra fogfyllande egenskaper
  • Lösningsmedelfri