Sikagard® Protective coatings for corrosion protection, impact protection, and fire protection.

Sikagard® skyddande beläggningar och underredsmassor

Sikagard® lösningar för skyddande beläggning ger fordonstillverkare hållbara och lättanvända underredsmassor för sina produkter. Dessutom används Sikagard® expanderande beläggningar i järnvägsfordon för ökat passagerarbrandskydd; När de utsätts för värme bildar de ett utbuktande skikt som isolerar passagerarutrymmen och ökar evakueringstiden vid brand.

Sikagard® Underredsmassor

De flesta vägar vi färdas på är långt ifrån att vara släta och tysta. Islagsskydd av utsatta områden på nyttofordon med underredsmassor ökar livslängden och hållbarheten hos nyttofordon. Sika erbjuder en högteknologisk lösning av underredsbeläggning som kombinerar tungt stenskottsskydd med betydande minskningar av fordonsbuller genom absorption av vibrationer i fordonets kaross.

Sikagard® ljuddämpnings- och underredslösningar är utvecklade för tung användning på transportmarknaden.  Sikagard® underredsbeläggningar visar utmärkt hållbarhet tack vare hög nötnings- och slagbeständighet även vid mycket låga temperaturer.

Sikagard® expanderande beläggningar för brandskydd vid masstransport

Underbody of a bus being intumescent coated

Vid masstransport är passagerarsäkerheten en avgörande fråga för flottoperatörer och statliga organ. I händelse av brand måste evakueringstiden vara tillräckligt lång för att få av alla passagerare på ett säkert sätt. Särskilt i tunnelbanan är kraven mycket höga eftersom evakueringen kan begränsas på grund av tunnelns storlek.

Sikagard® expanderande beläggningar appliceras under tillverkningen av tåget och fungerar som passivt brandskydd. När Sikagard® expanderande beläggningar som används för brandskydd utsätts för värme kommer de att öka volymen avsevärt under påverkan av värme (cirka vid 200°C) och bilda ett utbuktande skikt som ger värmeisolering.  Denna fysiska process är en av huvudprinciperna för passiva brandskyddsmedel.

Sikagard® expanderande beläggningar för användning i E-fordon

Battericellernas kapacitet bestämmer både elfordonens prestanda och räckvidd. Passagerarnas säkerhet beror också på tillförlitligheten hos dessa batterier. Sikagard® expanderande beläggningar gör det möjligt för fordonstillverkare att producera effektiva och säkra batterier. Och Sikagard® brandskyddsbeläggningar är branschens riktmärke.

I händelse av brand fungerar Sikagard® expanderande beläggningar som en skyddande sköld. Den millimetertjocka skyddande beläggningen som appliceras fäster omedelbart. Arbetet kräver bara några sekunder, vilket underlättar en effektiv produktionsprocess. Dessutom är Sikagard® betydligt lättare än andra brandskyddsmedel, vilket bidrar till att minska batteriets vikt.

Mer om Sikas E-Mobility Solutions