Sikas lim och beläggningslösningar bidrar till att öka livslängden på fordon och delar. Sikagard® underredsbeläggningar bevarar det ursprungliga korrosionsskyddsskiktet från stötar. Strukturer limmade med SikaPower® SmartCore-lim visar överlägsen utmattningsprestanda än de som svetsas ihop.

I mer än 20 år har bilar över hela världen byggts med SikaPower® lim.

"Sikas kompletta uppsättning av teknologier tillhandahåller innovativa och effektiva lösningar för fordon med lång livslängd som fungerar var som helst och när som helst."

Sika-teknik som gör dina fordon mer hållbara

Sika har en unik portfölj av teknologier. Dessa utvecklades genom att ta våra kunders unika utmaningar i åtanke. Våra smarta lim- och beläggningslösningar har bevisat sitt värde i otaliga fall, globalt.

  • Strukturella lim för att eliminera stresstoppar i karosskonstruktioner, vilket möjliggör lättare och mer hållbara fordon
  • Varm- och kallhärdande lim med optimal utmattningsstyrka som tål mer dynamisk belastning än svetsade konstruktioner
  • Ytterligare korrosionsskydd med kraftiga Sikagard-stenskottsskyddsbeläggningar

Högsta utmattnings-prestanda med SikaPower® SmartCore-lim

Vid tillverkning av personbilar används SikaPower® SmartCore-lim i stor utsträckning. Användningen av lim möjliggör bättre fördelning av spänningar och når styvare strukturer. SikaPower® SmartCore-lim kombinerar allt detta med unik utmattnings och krockprestanda. SikaPower® SmartCore-lim är värmehärdande 1K eller kallhärdande 2K epoxilim.

Metallimning

Förbättrat korrosionsskydd med Sikagard®-          stenskottsbeläggning

Sikagard® underredsbeläggningar ger ytterligare stenskottsskydd på lacker. Sikagard® lösningar appliceras i ett tjockt lager i ett enda steg, utan dropp och överspray. Sikagard® underredsbeläggningar ökar hållbarheten hos den ursprungliga korrosionsskyddsbeläggningen.

Golvlimning med Sikaflex® lim

Fullt limmade golv i bussar, trailers eller tåg bidrar till att minska korrosionsproblemen på chassistrukturen. Jämfört med att använda skruvar undviker ett golv som är limmat med Sikaflex-lim att skada chassits korrosionsskyddsbeläggning och leder till ökad hållbarhet.

Panellimning

Sika som kundens strategiska partner för fordon med lång livslängd

Sikas globala team tillhandahåller expertis för förbättrad design för att maximera fordonets och komponenternas hållbarhet. Vår tjänst innehåller uppsättningar med beräkningsdata för att stödja CAE-ingenjörer i simulering av limmade strukturer. Vi hjälper dig med specifika designutmaningar och ger dig expertis inom undvikande av korrosion. Sika Technologies ser till att dina fordon håller längre och fungerar var som helst och när som helst.