Sikas limsystem står för optimala industriella limningsprocesser: Färre arbetssteg genom att eliminera primers. Snabba, accelererade panellim som möjliggör kortare processteg och ändrad ordning på karossmontering hjälper transport OEM-tillverkare att förbättra sina limningsprocesser. Sika har stöttat våra kunder med integrering av limningsteknik för panelmontering, glasinstallation och reparation. Sika-tekniken har möjliggör monteringsautomation av sandwichpaneler samt limning av hela fordonskonstruktioner i mer än 40 år.

Sikas globala expertis i kombination med den lokala tekniska tjänsten ger kommersiella fordonstillverkare optimala lösningar för individuella processoptimeringsutmaningar.

"Sikas innovativa, snabbhärdande limningsteknik och tekniska support hjälper transportindustrin över hela världen att optimera produktionen och sänka tillverkningskostnaderna"

Förbättra dina monterings- och limningsprocesser genom att göra de snabbare och effektivare

Sika har en unik portfölj av teknologier. Dessa utvecklades genom att ha våra kunders processoptimeringsutmaningar i åtanke. Våra smarta lösningar har bevisat sitt värde i otaliga fall globalt genom att öka transporttillverkarnas processeffektivitet.

Snabbhärdande limsystem för snabbare hantering och mindre väntetid
Primerfria lim möjliggör minskning av substratberedningssteg
3K limlösning för en optimerad och anpassad tillverkningsprocess

Snabbhärdning av glas- och panellim med SikaBooster®-teknik

Lim som är kompatibla med SikaBooster®- och PowerCure-tekniken erbjuder en unik styrkeutvecklingsprofil. Att tillåta borttagning av fixturer strax efter installationen möjliggör automatiserade industriella monteringsprocesser. Fordon kan flyttas till nästa arbetsstation snabbare, ledtiden kan minskas eller monteringssteg som följer kan göras tidigare i processen.

SikaForce® 3K-lim för optimerad produktion av isolerande sandwichpaneler

Lastbilssläp är byggda för hållbarhet och lättvikt för att maximera fordonets livslängd och nyttolast. SikaForce® 3K Teknologi ger tillverkare av sandwichpaneler unik flexibilitet och hastighet i produktionen, vilket resulterar i upp till 30% högre processeffektivitet och produktion.

Sikaflex® STP-lim med låga krav på ytberedning

Sikaflex® STP-lim är silanterminerade polymerer som vidhäftar utan att använda en primer till ett brett spektrum av substrat. Detta kan bidra till att eliminera flaskhalsar i produktionen och minska manuellt arbete. Sikas STP-limteknik ger högre hållfasthet än jämförbara SMP-produkter och är lätt att använda i industriella monteringsprocesser.

Lång arbetstid och snabb härdning med SikaForce® Curing by Design

De senaste SikaForce® limmen för strukturell panelmontering erbjuder en helt ny kombination av lång arbetstid och en snabb snap cure-effekt, även vid rumstemperaturhärdning. De optimerar därmed dina limningsprocesser för att bli effektivare och snabbare.

Sika som kundens strategiska partner för industriell monteringsautomation och processoptimering

Sikas globala organisation hjälper dig att bedöma och optimera industriella monterings- och limningsprocesser.
Våra experter tillhandahåller expertis för förenklade limningsprocesser och processautomation för att maximera din produktion. Vi stödjer dig i utvecklingsfasen samt genom att tillhandahålla skräddarsydda lösningar för att optimera industrialiseringen. Snabba och accelererade lim optimerar din tillverkningsprocess genom att minska komponenthanteringstiden. Allt-i-ett tätnings- och limningslösningar i kombination med lim som inte kräver någon eller liten förbehandling minskar komplexiteten samt misstagen och ökar i slutändan produktionen. Lita på Sika – från planeringsfasen till produktionen, var som helst i världen.