Viktminskningen i transportfordon resulterar i högre nyttolast, bättre bränsleeffektivitet eller möjliggör integrering av mer komfort. Ingenjörer integrerar komponenter av icke-traditionella lätta material som aluminium, magnesium och fiberförstärkt plast och kompositmaterial för att uppnå en lägre vikt. Sika tillhandahåller lösningar för att förena olika material och expertis för att hantera termisk expansion och integrationsutmaningar. Vi har ett brett utbud av limlösningar för effektiv montering av sådana lätta komponenter i karossverkstaden eller monteringslinjen.

Sikas globala expertis i kombination med den lokala tekniska tjänsten ger kommersiella fordonstillverkare optimala lösningar för individuella viktbesparings- och optimeringsutmaningar.

"Sikas breda uppsättning teknologier och kompetenta tekniska support ger innovativa och effektiva lösningar för lättare fordon som ger lägre bränsleförbrukning, högre nyttolast eller ökad komfort."

Sikas limteknologier för lätta fordon

Sika har en unik portfölj av teknologier. Dessa utvecklades genom att ta våra kunders unika utmaningar i åtanke. Våra smarta lim- och beläggningslösningar har bevisat sitt värde i otaliga fall, globalt.

Hög styvhet och elasticitet SikaForce® Powerflex

Att strukturellt sammanfoga stora paneler av olika material, som lätta kompositer med aluminium, skapar termiska expansionsutmaningar. De flesta strukturella polyuretan- eller MMA-lim blir spröda i kyla och förlorar sin styrka i värme. SikaForce® Powerflex är en unik limteknik som förblir flexibel och behåller sin styrka oavsett servicetemperatur.

Panellim
SikaForce® powerflex-teknik
 

Styvare karossstrukturer med full styrka av höghållfasta stål

Mekaniska förband som skruvar och bultar lägger stor vikt på fordon. Att använda dem skapar också stresstoppar som kan resultera i minskad livslängd på förbandet eller behovet av ytterligare förstyvning. SikaPower® SmartCore epoxilim ger dina ingenjörer ytterligare verktyg för att nå krav på styrka och styvhet. De möjliggör också integrering av ultrahöghållfast stål och kan till och med minska efterarbetet som riktning av delarna eller behov av ytpolering.

Metalllim och epoxier
 

Förstärka strukturer med kolfiberpaneler och komponenter

SikaPower® SmartCore-lim möjliggör förstyvning av karosskonstruktioner genom att kombinera kolfiberpaneler (CFRP) med stålkonstruktionen. CFRP förstärkta strukturer möjliggör en betydande viktminskning. Med SikaReinforcer® erbjuder Sika förstärkta komponenter och insatser för fordon med stora produktionsvolymer.

SikaPower® SmartCore-teknik

 

Sikadamp® Ultralite Ljuddämpnings-lösningar

SikaDamp® Ultralite är ett material som ger mycket effektiv ljuddämpning. Upp till 80% viktminskning jämfört med liknande produkter. Riktad dämpning är ett mycket effektivt sätt att eliminera bruset i samband med vibrationer i karosspaneler.

Sika som kundens strategiska partner för lättare fordon

Sikas globala team tillhandahåller expertis för förbättrad design för att realisera viktbesparingspotential genom integration av lätta kompositdelar eller genom att möjliggöra bättre användning av stålets styrka. Vår tjänst innehåller uppsättningar beräkningsdata för att stödja CAE-ingenjörer i simulering av limmade strukturer, limkvalificering och testning. Sika Teknologier ser till att dina kunder kan dra nytta av en högre nyttolast.