Sika® Aktivator-100

Transparent lösningsmedelbaserad vidhäftningsförbättrare för diverse underlag

Sika® Aktivator-100 är en lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare, vilken reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget. Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa/lim. Sika® Aktivator-100 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas elastiska limmer och fogmassor.  

  • Enkel att använda
  • Förbättrad vidhäftning på en mängd olika icke-porösa underlag
  • Kort avluftningstid
  • Transparent