Sikaflex®-295 UV

Lim för exteriör fogning och limning av organiskt glas inom marinsektorn

Sikaflex®-295 UV är ett 1-komponent pastöst, polyuretanlim som härdar med hjälp av luftens fuktighet. Den är lämplig till interiöra och exteriöra fogapplikationer och limning av organiska glas inom marinsektorn. Sikaflex®-295 UV möter kraven uppsatta av the International Maritime Organisation (IMO).  

  • Utmärkta appliceringsegenskaper
  • Åldrings- och väderresistent
  • Lämplig till organiska glas
  • Godkänd för OEM marknaden
  • Wheelmark godkänd
 
Sikaflex®-295 UV