Sikaflex®-298 FC

Svagt tixotrop läggningsmassa med snabb skinnbildning för marina applikationer

Sikaflex®-298 FC ett 1-komponent svagt tixotropt polyuretanbaserat lim som härdar med hjälp av luftens fuktighet. Den används för läggning av teakplank. Sikaflex®-298 FC uppfyller regler uppsatta av International Maritime Organization (IMO).  

  • Snabb skinnbildning
  • Svagt tixotrop
  • Ljuddämpande
  • Elastisk
  • Innehåller inga lättantändliga lösningsmedel