Behovet för hur betongen ska härda är beroende på var gjutningen sker, betongens utformning och kraven på den härdade betongen. Gjutningar med konventionell färdigblandad betong kräver en viss styrka för att formen ska kunna avlägsnas och hålla bygghastigheten uppe.

Yttre faktorer så som låga temperaturer på vintern eller avspärrningar som måste hävas kan vara faktorer som gör att härdningen behöver påverkas utan negativ effekt på slutresultatet.

Detta kan påverkas med acceleratorer, en betongtillsats som ger betongen ett förbättrat härdningsbeteende för både kalla och varma omgivningar samt olika betongtemperaturer. Med rätt accelerator kan förseningar vid byggarbetsplatsen motverkas samt effektiviteten bibehållas.

Effektiv tidig hållfasthetsutveckling med Sika acceleratorer

betongaccelerator
 

Sikas betongacceleratorer är innovativa och effektiva för accelererad hållfasthetsutveckling. Beroende på betongens utformning och gällande processkrav är det möjligt att accelerera betongs härdning även i utmanande förhållanden. Användning av sika rapid® teknologin leder till följande fördelar:

  • Ökad tidig hållfasthet vid kalla temperaturer
  • Appliceras i färdigblandad betong
  • Kan avlägsna formsättning efter 9 – 18 timmar
  • Hög tidig hållfasthetsutveckling efter 6 – 12 timmar
  • Appliceras i låga, normala och varma temperaturer
  • Signifikant potential för utbyte av klinker
  • Leder till ett optimerat bindemedelssystem
  • Reducering/eliminering av härdning med värme eller ånga
  • Användning av minimalt cementinnehåll ger ett förbättrat volymkoncept för cementpastan
 
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige