Sikas flyttillsatsmedel, Sika® ViscoCrete® och Sikament®, är superplasticerare utvecklade för fabriksbetong. Flytmedelstillsatserna används för att skapa en lösare konsistens med förbättrad gjutbarhet och/eller en reduktion av vattenmängden.

Under utvecklingsarbetet har fokus varit att skapa en superplactiserare som ger den färska betongen mycket goda reologiska egenskaper och kort inblandningstid. Den goda öppethållandtiden ger rätt konsistens, från fabrik till gjutning. Dessutom ger flyttillsatserna en kort bindetid och god styrkeutveckling vilket snabbar på den totala byggprocessen.

Effektiva superplasticerare med kort bindetid för fabriksbetong

Flyttillsats
Fördelar
  • God öppethållandetid
  • Förbättrad reologi på betongen
  • Reduktion av vattenhalt
  • Kortare bindetid
  • Utmärkt reologi vid användning av krossballast
  • Kort inblandningstid
  • Utmärkt arbetbarhet vid låga vct-förhållanden
  • Reduktion av cementhalt
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige