Utmaningen inom betongbyggnad är att förhindra vidhäftning av den härdade betongen till formen och säkerställa enkel rengöring av den efter gjutning. Detta kan uppnås genom användning av rätt formsläppmedel. Det ger dessutom jämna och täta betongytor som förbättrar hållbarheten samt det estetiska utseende av ytan. Formsläppmedel för gjutning av väggar, fasader, stödmurar, betongvaror etc. Ger släta, beständiga betongytor utan porer och kan användas både till prefabricerad och platsgjuten betong.

Formsläppmedel, gör det lättare att gjuta snygg betong.

 

Sikas formsläppmedel, Sika Separol, är användarvänlig och har utmärkt vidhäftning mot vertikala formytor. Vid sprutapplicering är den självutjämnande och poreliminerande. Den har ingen antändlig ånga och är lösningsmedels fri. Den bildar ingen harts och får minimalt med dammrester i på formytorna. Formoljan är ofarlig och säker att hantera.

Detta medför följande fördelar:

  • Lätt och god avformning
  • Högkvalitativ ytfinish
  • Ingen reduktion av betongkvaliteten vid ytan
  • Ingående komponenter skyddar från korrosion och därmed
    onormalt slitage
betong formolja sika separol formsläppmedel
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige