Luftporbildaren skapar ett stabilt system av mycket små luftporer i betongen som gör att den hårdnade betongen blir frostbeständig. Luftporerna fungerar som expansionskärl då vatten i betongen fryser och förbättrar på så sätt betongens frostbeständighet. Detta krävs i utomhuskonstruktíoner utsatta för fukt och frost och i närvaro av salt ställs högre krav.


Vätska eller microsfärer

Luftporbildare finns som transparent vätska eller som små microsfärer. Som vätska bildar tillsatsen ett stabilt finfördelat luftporsystem i betongens  cementpasta. Luftporerna fungerar som expansionskärl då fukten/vattnet i den hårdnade betongen expanderar vid frysning. Porerna gör även betongen lättarbetad och smidig.

Microsfärer är små plastkulor (10-100 µm). Dessa fungerar som ett expansionssystem när vatten i betong fryser. Skalet knäcks och vatten tränger in och kan expandera utan att betongen tar skada.

Luftporbildare för svenskt klimat

Luftporbildare användningsområden:

 • I betong och bruk för att öka frostbeständigheten i
  konstruktioner som utsätts för frosttöväxlingar.
 • I broar och marina konstruktioner samt betongkonstruktioner
  eller gjutningar där det är svårt att erhålla bra luftporstruktur med
  konventionella luftporbildare såsom t ex AUV-medel vid undervattensgjutningar.
 • Mycket flytbar betong t ex SKB, där det kan vara svårt att
  införa luft och behålla normal luftporstruktur.
 • Sprutbetong med högt motstånd mot frysning/upptining och avisningssalter.
 • Vid svåra förhållanden t ex långa transporttider eller långa
  rör/slangpumpningar.
betong tillsatsmedel luftporbildare
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige