En retarder fördröjer starten av betongens härdning så att betongen förblir bearbetbar en längre tid än vad den annars skulle varit. Det kan även behövas vid t ex långa transporter, komplicerade gjutningar eller varmt väder.

Tillsatsmedlet fördröjer betongens tillstyvnande och tidpunkten när hållfasthetstillväxten börjar utan att påverka hastigheten för hållfasthetstillväxten när den väl kommit igång. SikaRetarder är certifierad av VUC i enlighet med: EN 934-2.Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Retarders för fördröjd härdning

 
Användning

Används i betong och cementbruk för att retardera
igångsättandet av tillstyvnadsförloppet.

Är speciellt lämpligt vid:

  • Glidformsgjutningar
  • Undervattengjutningar
  • Vid gjutning av monolitiska konstruktioner
  • Botten- och körbaneplattor eller liknande där man vill
    undvika arbetsfogar.

 

SikaRetarder möjliggör även tidskrävande transporter och arbete med färsk betong i varm väderlek.  

 

Betongtillsats retarder
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige