En stabilisator gör att betongen blir stabil och inte separerar vilket är viktigt för betongens egenskaper. I självkompakterande betong,SKB, kan stabilisatorn ersätta filler för att skapa en stabil självkompakterande betong utan separation som heller inte fördröjer den initiala och slutgiltiga mekaniska hållfastheten av pastan.

Ett HRWR tillsatsmedel som förbättrar cementpastafyllningar, högdensitetsfyllningar, hydrauliska fyllningar eller cementerade stenfyllningar i underjordiska schakt och fyllning/långhålsstoppning och återfyllningsoperationer. Produkten visar utmärkta prestanda för pastor ursprungna från massiva vulkanisk sulfid (VMS) och SEDEX fyndigheter.

Pumpa smidigt och problemfritt

Sikas stabilisatorer är nyckeln till ett smidigt och problemfritt pumpprojekt då de ger många fördelar både för pasta,maskiner och tillbehör.

 

För att optimera kostnadseffektiviteten av fyllningspastan genom att reducera bindemedel (cement, slagg, flygaska).

För att förbättra de reologiska egenskaperna av den cementerade fyllningspastan under den kontinuerliga blandning, pumpning och pastafyllningsprocessen.

För att öka användbarheten av pastafyllningen, vilket möjliggör långa transporter längs pastalinjer vid betydligt lägre vattenhalter.

För att minska pumptrycket i kolvpumpar.

För att minska risken för blockeringar i pastarören.

För att minska slitage av maskiner, utrustning och pastarör.

För att minska segregation och blödning i den utlagda pastafyllningen.

För att minska krympning i den utlagda och härdade fyllningen.

 

stabilisatorer betongtillsats
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige