Sika® Crackstop 12mm

Crackstop är framställd av förädlad polypropylen och är beständig mot betongens alkalitet. Crackstop har under framställningen genomgått processer som ger goda dispersionsegenskaper i färsk betongmassa samt optimal förankring i den hårdnade betongen/bruket. Crackstop uppfyller kraven enligt EN 14889-2. Certifikatnummer: M195P0611 (18 μm) och M320P0612 (32 μm) Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

  • Förhindra bildandet av plastiska krympsprickor
  • Förhindra brandspjälkning Crackstop förbättrar även den färska betongens sammanhållning i den färska blandningen.
  • Reducerar spill pga återstudsande material