Sika® Crackstop Fiber 6 mm

Polypropylenfiber som förhindrar bildandet av plastiska krympsprickor och förbättrar sammanhållningen i den färska blandningen. Finns i fiberlängd 6 mm (för cementbruk/betong med stenmaterial mindre än 8 mm) och 12 mm (för betong med stenmaterial större än 8 mm). Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA. Dosering: 0,6-2,0 kg/m³ betong.

  • Förhindra bildandet av plastiska krympsprickor
  • Förhindra brandspjälkning
  • Crackstop förbättrar även den färska betongens sammanhållning i den färska blandningen.