SikaFiber® Force-60

Syntetisk makrofibrer för betong och sprutbetong

SikaFiber® Force-60 är en 60 mm lång syntetisk makrofiber för konstruktionsbetong och sprutbetong

Allmänt
 • Förpackad i lösliga påsar för enkel dosering
 • Ger bättre sammanhållning av färsk betong
 • Skingrar spänningar i betong och förhindrar strukturella sprickor
  Förbättrar egenskaper hos härdad betong
 • Spricköverbryggande kapacitet
 • Högre böj- och skjuvhållfasthet
 • Förbättrar lastkapacitet och duktilitet
 • Ökar nötningsmotståndet
 • Ökar motståndet mot frost/tö cykler
Fibrer i armerad betong
 • Minskar eller eliminerar mängden stålarmering
 • Lättare att hantera än armeringsjärn och -nät
 • Inget behov av skärning eller bindning
 • Minskar byggtiden
 • Homogent inbäddad i hela betongmatrisen
 • Fyller kanter, hörn och svåra former
 • Inga korrosionsfläckar på ytan