Vattenreducerande flyttillsatsmedel som ger betongen god arbetbarhet och hållfasthetsutveckling samt ger betongen mjukgörande egenskaper och har dessutom en kort inblandningstid. Den kan användas till alla typer av betongkvalitéer inom betongproduktion där kort öppethållandetid är önskvärt, till exempel inom prefabtillvekning.

Under utvecklingsarbetet har fokus varit att skapa en superplactiserare som ger den färska betongen mycket goda reologiska egenskaper och kort inblandningstid och öppethållandtid.

Effektiva superplasticerare med kort bindetid för prefabbetong

Flyttillsats
Fördelar
  • Kort öppethållandetid
  • Förbättrad reologi på betongen
  • Reduktion av vattenhalt
  • Kortare bindetid
  • Utmärkt reologi vid användning av krossballast
  • Kort inblandningstid
  • Utmärkt arbetbarhet vid låga vct-förhållanden
  • Reduktion av cementhalt
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige