Vattenreducerande betongtillsatsmedel som är specialframtagna för jordfuktig betong. Dessa ger att betongen lättare kan komprimeras och ökar packningsförmågan vilket gör att betongen får en tätare struktur i färskt och hårdnat tillstånd. Speciellt lämpligt för marksten, håldeck, takpannor och betongrör med tätare betongstruktur.

Gör betongen lättare att kompaktera

Sikas tillsatsmedel, Sika Paver, bidrar till:

 • Effektiv dispergering och distribution av cement,
  tillsatsmedel och pigment
 • Förbättrad transport av betongen genom maskinen (snabbare
  fyllning av formarna)
 • Optimerad kompaktering med kortare trycktid och ökat
  genomflöde (kortare produktionscykel)
 • Minimerad friktion mellan formen och betongen (minskat
  maskinslitage)
 • Reducerad vidhäftning/klistring mellan betongens topplager
  och tryckhuvudet (utrustning/verktyg)
 • Ökad grön-styrka vid omedelbar avformning (behåller formen
  på färska, avformade jordfuktiga betongprodukter tack vare att ingen sättning
  sker efter avformning
 • Mer ekonomiska betongsammansättningar
 • Skapar utmärkta produkter

 

SikaPaver ger följande fördelar hos de färdigajordfuktig betongprodukterna:

 • Tätare struktur och jämnare ytor
 • Konstant produktkvalitet tack vare en homogen betongblandning
 • Ökad densitet
 • Mindre variation i densitet och hållfasthet över formytan (konstant fördelning av densitet och hållfasthet över pallen)
 • Minimerad skada på grund av tidig hantering
 • Förbättrad tidig och slutlig tryck- och draghållfasthet
 • Förbättrad resistens mot frost/tining
 • Förbättrad hållbarhet och livslängd
kompakteringsmedel sika tillsats
Sikas betongteam

Magnus Strömberg

Teknisk säljare - Västra Sverige

Renee Barrios

Teknisk säljare - Mälardalen

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare - Norra och Östra Sverige