Sika® Pump

Reducerar betongens inre friktion, ökar sammanhållningen och minskar vattenseparationen. SikaPump är bara effektiv när betongen är i rörelse. SikaPump har ingen negativ inverkan på lufthalt eller luftporsystem vid tillsats av luftporbildande medel. Produkten är provad och kan kombineras med Sikas övriga betongtillsatser. Levereras som bruksfärdig lösning.