Laga sprickor i bärande konstruktioner

Betongreparation med hjälp av injektering är en inte allt för vanlig lösning. Injektering av betong är ett mycket bra alternativ då man behöver öka eller återställa den strukturella bärförmågan hos ett element i en betongkonstruktion.

Valet av injekteringsmassa styrs framför allt av syftet med injekteringen samt vilka specifika egenskaper man önskar från produkten. 

Enkel reparation utan specialverktyg

När det gäller betongreparation så har Sika lösningen.  Sikadur® Crack Repair Kit, en epoxihartsbaseratd reparationssats för injektion av betong och massiva murverk. Satsen innehåller injektionsharts, tätningsmedel samt nödvändig applikationsutrustning.

 

"Det unika med Sikadur® Crack Repair Kit är att du bara behöver en vanlig fogpistol för utförandet, ingen injektionspump behövs. Med detta kit är det bara att "svetsa" igen sprickorna igen på ett enkelt och säkert sätt. "
Injektering betong, betongreparation

Epoxihartsbaserad reparationssats för injektion

För tätning av sprickor

Säker att använda: CE-märkt enligt EN 1504-5 för injekteringsarbete

För väggar och golv

Innehåller injektionsharts och tätningsmedel för tätning av sprickor samt nödvändig appliceringsutrustning

Kontakta Filip och prata betongrenovering

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment