Sikadur®-31 DW

2-komponents tixotropt epoxispackel/lim med godkännande för dricksvatten

Sikadur®-31 DW är ett fukttolerant, tixotropt 2-kom-  ponents epoxispackel/lim, baserat på en kombination av epoxihartser och special filler, utformat för använd- ning i temperaturer mellan +10 °C och +30 °C och krav för användande för direkt dricksvattenkontakt.

 • För användning i dricksvattentankar
 • Lätt att blanda och använda
 • Mycket bra vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial
 • Hög mekanisk hållfasthet
 • Formbar utan sättningar vertikalt och uppåt
 • Härdar utan krympning
 • Olikfärgade komponenter (för blandningskontoll)
 • Kan användas utan primer
 • Hög initial och slutlig mekanisk hållfasthet
 • Bra nötningsmotstånd
 • Ogenomtränglig för de flesta vätskor och vattenånga
 • God kemisk resistens