Sikadur®-31 DW

2-komponents tixotropt epoxispackel/lim med godkännande för dricksvatten

Sikadur®-31 DW är ett 2-komponents, epoxispackel, fukttolerant strukturellt lim. Produkten används för att limma olika material och att reparera mindre betongskador. Kan även användas för att fylla fogar och laga sprickor.

 • Godkänd för användning i dricksvattentankar
 • Lätt att blanda och använda
 • Mycket bra vidhäftning till de flesta byggnadsmaterialen
 • Hög mekanisk hållfasthet
 • Härdar utan krympning
 • Formbar utan sättningar vertikalt och uppåt
 • Olikfärgade komponenter (för blandningskontroll)
 • Kan användas utan primer
 • Hög initial och slutlig mekanisk hållfasthet
 • Ogenomtränglig för de flesta vätskor och vattenånga
 • God kemisk resistens