Sikadur®-31+

2 komponents epoxilim med lågt VOC som strukturellt lim och betonglagningar

Sikadur®-31+ är ett 2 komponents tixotropiskt epoxilim med lågt VOC som fäster mot de flesta material. Den har hög mekanisk styrka och kan även användas för betongreparationer, fogar och spricklagning.

 • Lätt att blanda och använda
 • Mycket låg VOC (GEV Emicode EC1PLUS)
 • Mycket bra vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial
 • Hög initial och slutlig mekanisk hållfasthet
 • Reparationsbruk Klass R4
 • Bra vidhäftning mot torr och lätt fuktig betong
 • Tixotropisk: sjunker inte i vertikala och horisontella applikationer
 • Kan användas utan primer
 • Bra nötningsmotstånd och god kemisk resistens
 • Olikfärgade komponenter (för blandningskontoll)
 • Ogenomtränglig för de flesta vätskor och vattenånga
 • Härdar utan krympning
 • Applicering upp till 30 mm tjocklek i ett lager
Sikadur®-31+ Sikadur®-31+