Sikadur®-32+

2-komponents epoxylim för betong och bärande konstruktioner

Sikadur®-32+ är ett fukttåligt, bärande, 2-komponents lim baserat på en kombination av epoxylim och utvalda fillers. Utformad för användning vid temperaturer mellan +10 °C och +30 °C.

  • Användningstemperaturområde +10 °C till +30 °C
  • Lämplig för uthärdad och fuktig betong
  • Lätt att blanda och applicera
  • Utmärkt vidhäftning mot många material
  • Krympfri härdning
  • Olikfärgade komponenter (för kontroll av blandning)
  • Ingen primer krävs
  • Högt initialt och slutligt mekaniskt motstånd
  • Ogenomtränglig för vätskor och vattenånga
  • Hög kemisk resistens
 
Sikadur®-32+