Sikaflex®-406 KC

Polyuretanbaserad självutjämnande högpresterande tätningsmassa

Sikaflex®-406 KC är en 1-komponent självutjämnande elastisk golvfogtätning med hög mekanisk och kemisk beständighet. Snabb och homogen härdning i hela fogmassan uppnås genom tillsats av Sikaflex®-406 KC Booster. Sikaflex®-406 KC är särskilt utformad för elastisk fogtätning mellan räls, angränsande ytor och med Icosit KC-produkter.

  • Rörelseförmåga ±25 %
  • Låg belastning på fogkanter
  • Mycket hög mekanisk och kemisk beständighet, t.ex. mot diesel och flygbränsle
  • Fogar kan öppnas för trafik efter 3 timmar
 
Sikaflex®-406 KC