SikaGrout®-214 N

Ett 1-komponents, självutjämnande, cementbaserat, färdigblandat bruk som expanderar i 2 steg. Innehåller stabiliserande, plasticerande och expanderande ämnen.

Expanderbruk är optimalt för under- och pågjutningar där snabb och hög hållfasthet efterfrågas.

Våra produkter i detta segment är självutjämnande, cementbaserade, färdigblandade bruk som expanderar i två steg och innehåller stabiliserande, plasticerande och expanderande ämnen.