SikaGrout®-214 N

Ett 1-komponents, självutjämnande, cementbaserat, färdigblandat bruk som expanderar i 2 steg. Innehåller stabiliserande, plasticerande och expanderande ämnen.