Sika MonoTop®-412 NFG

R4 Korrosionsskyddande reparationsbruk för bärande konstruktioner

Sika MonoTop®-412 NFG är ett 1-komponents, polymermodifierat och fiberförstärkt, konstruktivt reparationsbruk med låg krympning och korrosionsinhibitor. Produkten uppfyller kraven enligt klass R4 i EN 1504–3.

 • Polymermodifierat för ökad beständighet
 • Utmärkt arbetbarhet och ytbehandling
 • Lämpligt för hand- och maskinapplicering
 • Kan appliceras upp till 50 mm tjocklek per lager
 • Klass R4 i EN 1504–3
 • Konstruktiv reparation
 • Sulfatresistent
 • Mycket liten krympningsbenägenhet
 • Kräver ingen vidhäftningsprimer även när det appliceras manuellt
     
 • Innehåller korrosion inhibitor
 • Liten kloridpermeabilitet
 • Brandklassning A1
 • Exponeringsklasser: X0, XC4, XD3, XS3, XF4 och XA1
 • Frostresistens enligt SS 137244:1A 2019 utgåva 5
Sika MonoTop®-412 NFG