SikaQuick®-506 FG

Snabbhärdande reparationsbruk med inbyggt korrosionsskydd

SikaQuick®-506 FG är ett 1-komponent, cementburet polymermodifierat reperationsbruk med inbyggd korrosionsinhibitor och med låg krympbenägenhet. Produkten uppfyller kraven enligt klass R3 i EN 1504–3.

 • Korrosionsskydd + Vidhäftare + Reparationsbruk i en och samma produkt och applikation
 • Beständig mot armeringskorrosion med inbyggd korrosionsinhibitor
 • Lätt att applicera
     
 • Kräver ingen bindningsprimer
 • Upp till 60 mm i ett skikt (20 mm i tak)
 • Snabbhärdande - en liten skada kan lagas, ytbe-        handlas och färdigställas på samma dag
 • Lätt att forma och strukturera 
 • Ytskydd kan beläggas efter ca 3 timmar
 • Frostbeständig efter 6 timmar
 • Brandklass A1
 • Saltfrostbeständig