Korrosion är en elektrokemisk process som bildar rost. Rost är naturligtvis inte bra för betongen då rosten ökar i volym och gör att betongen spricker och till slut lossnar. Detta kallas i branschen för att betongen spjälkar. När man i ett tidigt stadie ser att betongen börjar spricka och spjälka bör man genast agera för att processen inte ska fortsätta. När väl processen har kommit igång och sprickor i betongen uppkommer har hela nedbrytningsprocessen en förmåga att accelerera, eftersom fukt och syre då har lättare att ta sig in till armeringsjärnen.

Behandling eller ersättning av betongen runt armeringen

Korrosion av armeringsstål i en betongkonstruktion inträffar bara när vissa villkor är uppfyllda bland annat närvaro av syre och tillräckligt hög fuktnivå i den omgivande betongen. Under normala förhållanden är armeringsstålet skyddat från den alkalinitet som omger betongskalet. Denna alkalinitet skapar en passiv film av syre på stålytan som skyddar stålet mot korrosion. Denna film kan dock skadas till följd av att alkaliniteten minskas genom karbonisering. När karboniseringsen har nått fram till armeringsstålet skadas den passiva filmen av syre och nedbrytning av stålet uppstår som följd.

Det finns olika metoder för att återinföra (eller bevara) armeringens passivitet. Valet av lämplig metod beror på orsakerna till förlusten av passivitet.

Man öka skyddet med extra murbruk eller betong.

Ersätta förorenad eller karboniserad betong.

Betongrenovering korrosionsskydd
Kontakta Martin och prata betongrenovering

Filip Ajaxen

Salesmanager Engineered Refurbishment

Mårten Ekelin

Teknisk säljare - Södra Sverige

Är du privatperson ber vi dig att i stället kontakta en av våra återförsäljare.