Sikagard®-550 W Elastic

Spricköverbryggande ytskydd för betong

Sikagard®-550 W Elastic är en enkomponent, plasto-elastisk beläggning baserad på UV-härdande akryldispersion med utmärkta spricköverbryggande egenskaper även vid temperaturer under 0 °C.
  Sikagard®-550 W Elastic uppfyller kraven i EN 1504-2 som skyddande beläggning.

  • Spricköverbryggande ner till -20 °C
  • Karbonatiseringsbromsande
  • Diffusionsöppen för vattenånga
  • Mycket god motståndskraft mot väderpåverkan och åldrande
  • Miljövänlig (lösningsmedelsfri)
  • Smutsfrånstötande