Sikagard®-675 W ElastoColor

Skyddande beläggning för exponerad betong

Sikagard®-675 W ElastoColor är en 1-komponents, plastoelastisk vattendispergerad beläggning baserad på styreneakrylat dispersion för skydd och förbättring av betong. Sikagard®-675 W ElastoColor kan appliceras över befintliga beläggningar eller direkt på betongytorna. Sikagard®-675 W ElastoColor uppfyller kraven i EN 1504–2 som beskyddande beläggning.

  • Ånggenomsläppligt
  • Mycket gott motstånd mot väder och åldrande
  • Väldigt gott kritmotstånd
  •  Motståndskraftig mot cykler av frysning och upptining samt mot avisningssalter
  • Lätt att applicera
  • Hög och god täckförmåga (opacitet)
  • Vattenbaserad
  • Ogenomtränglig för vätskor
  • Hög diffusionsmotstånd mot CO2 (koldioxid) minskar karboniseringsgraden
Sikagard®-675 W ElastoColor