Sikacryl® HM

Vattendispergerad elastisk fogmassa Latex/akrylfog ISO 11600 12,5 E

Sikacryl® HM är en akryl/latexfog för fogning eller tätning inomhus.

  • Svag lukt
  • Goda appliceringssegenskaper
  • God vidhäftning på flera olika underlag
  • Idealisk som målarfog
  • Övermålningsbar
  • Finns i flera kulörer
  • Limning av frigolit/cellplast
  • Ljuddämpande egenskaper (akustikfog)