Sika BlackSeal®-1

Bitumenbaserad 1-komponent tätningsmassa.

Sika BlackSeal®-1 är en 1-komponent bitumenbaserad tätningsmassa med god vidhäftning mot de flesta förekommande byggmaterial.

  • Fäster på många typer av underlag såsom betong, murverk, trä, metall, bitumenbeläggningar, takpapp mm.
  • Primerfri på de flesta förekommande byggmaterial (gör förprov).
  • Färdig att använda, lätt att hantera.
  • Kan påföras på lätt fuktiga ytor.